Τα προϊόντα μας

Μεταφορικοί ιμάντες – Πλαστικοί (τρόφιμα, αναβατόρια, διακίνηση)

Ελαστικοί

Υλικά ψυχρού βουλκανισμού

Ελαστικές επενδύσεις κυλίνδρων

Επίπεδοι ιμάντες κίνησης (υφαντουργία, χαρτοποιία)

Ενδοεργοστασιακή διακίνηση (μεταφορικές ταινίες κτλ)

Βιομηχανικές πόρτες – Λωριδοκουρτίνες (συντήρησης, κατάψυξης)

Πόρτες flaps εύκαμπτες

Πόρτες flaps από πάνελ

Αυτόματες εύκαμπτες πόρτες ταχείας λειτουργίας

Sec­tional (σπαστές από πάνελ)

Ρολά

Αεροκουρτίνες

Αυτόματες συρόμενες πόρτες

Φυσούνες φόρτωσης – Τουνελ

Πτυσσόμενες αποθήκες

Ράμπες φόρτωσης – Μηχανικές (προβολικές-​ελατηρίων)

Ηλεκτρουδραυλικές

Ράμπες αυλής