Joom​laTem​plates​.me by iPage Reviews

PRAXIS Α.Ε. — Εθνικών και Διεθνών Οδικών Μεταφορών

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ και ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ
Διεύθυνση: ΙΩΝΙΑΣ 11, ΤΘ 1174, ΚΑΛΟΧΩΡΙ
Τ.Κ.: 57009
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Τηλέφωνο: 2310289014
Fax: 2310289015
Web­site: PRAXIS Α.Ε.

Προφίλ της εταιρείας

Η PRAXIS, μία διαρκώς αναπτυσσόμενη εταιρεία στον κλάδο της διαμεταφοράς και των logis­tics, δημιουργήθηκε το 2008 από μία ομάδα επιχειρηματιών με ξεκάθαρο όραμα για τις υπηρεσίες της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μέλος ενός ευρύτερου ομίλου εταιρειών και αξιοποιώντας εμπειρίες δεκαετιών, συγκέντρωσε τη δραστηριότητα της για υπηρεσίες μεταφοράς και αποθήκευσης, σε σύγχρονες εγκαταστάσεις με έδρα το Καλοχώρι Θεσσαλονίκης και παράρτημα στον Ασπρόπυργο Αττικής, με συνολικό μέγεθος 4.000 τμ.

Εξασφαλίζοντας σε σύντομο χρονικό διάστημα την απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή, η PRAXIS παράλληλα επένδυσε σε τεχνολογίες αιχμής, που σε συνδυασμό με το εκπαιδευμένο προσωπικό της, προσθέτουν στην αλυσίδα αξίας του κάθε πελάτη.

Η αποδοχή και αναγνώριση που απολαμβάνει η PRAXIS για τις υπηρεσίες της στην αγορά της εφοδιαστικής αλυσίδας, αντικατοπτρίζεται αισθητά τόσο από τις στρατηγικής σημασίας συνεργασίες που έχει αναπτύξει, όσο και από την συνεχή διά στόματος διεύρυνση του πελατολογίου της.

Αποστολή της εταιρείας

  • Να γίνει η δική σας ολοκληρωμένη λύση μεταφοράς, ικανή να καλύψει κάθε πιθανή ανάγκη.

  • Διαρκώς να προσδιορίζει τα όρια της τελειότητας, τόσο στην εκπαίδευση του προσωπικού, όσο και στην ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

  • Να παραμένει προσηλωμένη διαρκώς, στην βελτιστοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων.

  • Να κάνει την επιχειρηματικότητα, πραγματικότητα.

Αξίες

  • Πιστεύουμε στον ανθρώπινο παράγοντα, στην δυναμική που μπορεί και προσδίδει, πάντοτε μέσα από σχέσεις αμοιβαίας εκτίμησης και εμπιστοσύνης.

  • Καθότι οι υπηρεσίες μας αποτελούν σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του πελάτη, συμπεριφερόμαστε πάντα με σεβασμό στην εικόνα του, προσθέτοντας έτσι στην αλυσίδα αξίας του.

  • Χτίζοντας μακροχρόνιες συνεργασίες, εξασφαλίζουμε στο σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον που υπαγόμαστε, την σταθερότητα και ασφάλεια που το προσωπικό, οι προμηθευτές και οι πελάτες — συνεργάτες μας έχουν ανάγκη.

Εφαρμόζοντας ανθρωποκεντρική φιλοσοφία, η εταιρεία μας απολαμβάνει την ευρεία αποδοχή και αναγνωρισιμότητα από:

  • Πελάτες

  • Υπαλλήλους

  • Συνεργάτες

Εντοπίζουμε με επιτυχία τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε συνεργάτη μας και με γνώμονα αυτές εργαζόμαστε, φροντίζοντας παράλληλα με απόλυτο σεβασμό, τη διατήρηση της καλής εταιρικής του εικόνας.

Στρατηγική ανάπτυξης

Η PRAXIS αναπτύσσεται παράλληλα με τους επαγγελματίες που την στελεχώνουν. Μέσα από τακτικά σεμινάρια προωθεί την γνώση σε θέματα IT, ADR, πωλήσεων, καθώς και σε άλλους τομείς, επιτυγχάνοντας έτσι την δυνατότητα ταχύτερης και πιο ποιοτικότερης παροχής υπηρεσιών, με έμφαση πάντα στην εργασιακή ασφάλεια.

Μέρος της πολιτικής της εταιρείας, αφορά τη σύναψη συμβάσεων με εξειδικευμένες μεταφορικές εταιρείες, ώστε η πλήρης ανάπτυξη του δικτύου της, σε συνδυασμό και με τον ιδιόκτητο στόλο χωρητικότητας άνω των 180 τόνων/​ημέρα, να καλύπτει κάθε απαιτούμενη ανάγκη.

Η διαρκής δέσμευση χώρου για μεταφορά και διανομή αγαθών, επιτρέπει την επίτευξη καλύτερων τιμών και χρόνων διάθεσης προϊόντων λόγω οικονομιών κλίμακας, εξασφαλίζοντας στους πελάτες και συνεργάτες της εταιρείας, μεγαλύτερη ευελιξία στην δρομολόγηση των παραγγελιών και καλύτερη τιμολόγηση.

Διαμέσου εξειδικευμένων προμηθευτών που οδηγούν τις εξελίξεις στον κλάδο, η PRAXIS προσφέρει τόσο στους χώρους της όσο και σε εναλλακτικές εγκαταστάσεις, ανάλογα με την προτίμηση σας, ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθήκευσης, εντοπίζοντας το κατάλληλο μοντέλο εφοδιαστικής αλυσίδας για τις ανάγκες σας

Η εταιρεία επίσης, παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο και ενώ ήδη χρησιμοποιεί τεχνολογίες αιχμής για μηχανογράφηση, επικοινωνία και τηλεματική διαχείριση, συνεχίζει και επενδύει σταθερά σε συστήματα και τεχνολογίες , που συμβάλλουν στην περαιτέρω οργάνωση των λειτουργιών της, στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και στην παραγωγικότητα.